Activiteiten


LINK is de schakel tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Hier komen de stages tot stand. Stages voor leerlingen, maar ook voor docenten. Door de stages krijgen leerlingen de kans om te leren in de praktijk.
Docenten leren over de laatste technische inzichten en gevraagde vaardigheden, zodat zij hun leerlingen optimaal kunnen voorbereiden op een volgende stap.

Om deze kennisuitwisseling te stimuleren worden er vanuit LINK Lelystad diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder een impressie van activiteiten en evenementen die zijn geweest of nog op de planning staan.

Het eerste project dat is aangesloten op LINK is Sterk Techniekonderwijs Lelystad. Dit project versterkt het techniekonderwijs door de studenten aan het bedrijfsleven te koppelen.

Klik hier voor het activiteitenplan.