Sterk Techniekonderwijs

De landelijke regeling Sterk Techniek Onderwijs is in Lelystad specifiek gericht op de Lelystadse situatie. Hieronder wordt de projectaanvraag Sterk Techniek Onderwijs Lelystad op hoofdlijnen geschetst. In deze aanvraag werkt het Lelystadse onderwijs in de breedste vorm samen om de doelstellingen gerealiseerd te krijgen met het plaatselijke bedrijfsleven en de gemeente.

Bij keuzes van leerlingen voor een vervolgopleiding gaat het vaak om het beeld dat leerlingen hebben van werken in de techniek en technologie of onbekendheid met de mogelijkheden. We gaan het onderwijsaanbod zo vormgeven dat meer leerlingen in het vmbo en mbo kiezen voor een opleiding in de techniek. Dit doen we door een beter imago/beeld neerzetten van werken in de techniek en technologie door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken. Daarnaast zorgen we voor betere doorstroommogelijkheden naar technische opleidingen binnen het MBO Lelystad.

De jongeren die kiezen voor techniek en technologie moeten juist opgeleid worden voor de Lelystadse arbeidsmarkt. Hiermee zorgen we dat er voor de Lelystadse banen goed opgeleide Lelystadse jongeren beschikbaar zijn. Tijdens de opleidingen besteden we veel aandacht voor nieuwe vaardigheden zoals: flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en kunnen samenwerken.

Leerlingen moeten een state of the art opleiding krijgen. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet worden op actuele onderwerpen vanuit het bedrijfsleven, het werken aan de digitale vaardigheden van leerlingen is daarbij een basis. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn hiervan is een belangrijke pijler van het project om de doelstellingen te behalen.

Het ontwikkelen van het leren in een realistische leeromgeving draagt bij aan een positief beeld  Leerlingen zullen bijvoorbeeld te maken krijgen met hybride docenten, praktijkmensen die een dagdeel les gaan geven. Ook meer gebruik van het leren in het bedrijf. Ook de docenten zijn meer in de bedrijven te vinden om daar ervaringen op te doen die ze kunnen gebruiken met hun lessen.

Voor de verdere achtergrond informatie vind je hier de link naar de regioanalyse en het activiteitenplan.

Activiteitenplan

Regiovisie

Andere projecten